Hangi Dua Neye iyi Gelir

Her zaman Allah'a Dua etmemiz lazım. Çünkü bunu bizden Rabbimiz istiyor, benden istetin size vereyim buyurmaktadır. O halde dua edip her hangi bir ihtiyacımızı veya dileğimizin gerçekleşmesini istiyorsak, en a her vakit namazlardan sonra mutlaka dua etmeden kalkmamak gerekir. Dua müminin silahıdır, o halde müslüman silahını asla yanından ayırmamalıdır. Her dileğin kabul olmasına vesile olacak duası vardır. Dua ederken duanın adabına uygun davranıp, Hangi Dua Neye iyi Gelir hangisini nerede okumak gerektiğini bilmek daha uygun ve daunın daha çabuk kabul olmasına vesile olur.

Hangi Dua Neye İyi Gelir

 

1-BAKARA SURESİ

tehlike aninda ve duanin kabul olmasi icin elif,lam,mim ayeti okunur,ruhi bunlaima karsi üc defa okunur..

2-ALI IMRAN SURESI

borctan kurtulmak ve zengin olmak icin 3er defa okunur…

3-NISA SURESI

akrabalar arasindaki anlasmazligi ortadan kaldirmak icin okunur…

4-MAIDE SURESI

her türlü zarardan korunmak icin bu mubarek sure 7 defa okunur..

5-EN´AM SURESI

istek ve dilegin olmasi icin 7 defa okunur…

6-A´RAF SURESI

dünya ve Ahiret mutluguu icin okunur

7-ENFAL SURESI

bu mübarek sure zindandan,iftira ve musibetten kurtulmak icin 7 defa okunur..

8-TEVBE SURESI

her cesit swerden kurtulmak icin 7 defa okunur,yazilir asilirsa o yere hirsiz girmez….

9-YUNUS SURESI

bu mubarek sureyi tasiyan kimsenin düsm,ani hezimete ugrar..

10-HUD SURESI

zalimden intikam icin 3 defa okunur

11-YUSUF SURESI

izzet ve saadete nail olup,bahtin acilmasi icin okunur

12-R´AD SURESI

düsmanin kahri icin okunur

13-IBRAHIM SURESI

ahlakin güzellesmesi icin 10 defa okunur

14-HICIR SURESI Hangi Dua Neye İyi Gelir ?

ticaretin kazancli olmasi icin 3 defa okunur

15-NAHIL SURESI

azginligin ve fesadin kaldirilmasi icin 10 defa okunur

15-ISRA SURESI

hilecilerin serrinden korunmak icin okunur

16-KEHIF SURESI

bu mubarek sureyi okuyan kimse her türlü fitne ve musibetten korunur…

17-Meryem SURESI

bu sureyi 41 kere okuyan kimse fakirlikten kurtulur…

18-…… SURESI

bu mubarek sureyi 21 defa okuyan kimsenin kismeti acilir…

19-ENBIYA SURESI

her türlü tehlikeye karsi okunur

20-Müminun SURESI

bu sureyi okuyan kimsleerr imani ve itikadi yönden düzeleir,imanin kemaline erer..

21-NUR SURESI

bu sureyi okuyan kimse vesveseden kurtulur,kemali imane ve yakine erer…

22-FURKAN SURESI

düsmanin perisan olmasi icin okunur

23-SUARA SURESI

zarardan korunmak icin okunur

24-NEML SURESI

bu sureyxi okuyan kimse düsmanlarinin serrinden korunur

25-KASAS SURESI

azab ve esaretten kurtulmak icin okunur

26-ANKEBUT SURESI

akli yükselen kimselere okunursa sifa bulur..

27-RUM SURESI

düsmana galip olmak icin okunur

28-LOKMAN SURESI

dahili hastaliklara karsi 7 defa okunur

29-Secde SURESI

yazilarak evin icine konursa her türlü afetten korunur

30-Ahzab SURESI

nasip ve kismetin acilmasi icin yedi defra okunur

31-SEBE´ SURESI

bu sureyi okuyan kimse cin serrinden emin olur

32-FATIR SURESI

bu mübarek sureyi okuyan kimsemahlzukat tarafindan sevilirl..

33-YASIN SURESI

bu mubarek sureyi 70 defa okuyan her muradina nail olur…

34-SAFFAT SURESI

bu sureyi okuyanlarin rizki cogalir

35-SAD SURESI

bu sureyi okuyanlar zarar verici hayvanlarin serrinden emin olur

36-ZUMER SURESI

halk icinde aziz muhterem olmak icin okunur

37-MÜMIN SURESI

kötü insanin serrinden emin olmak icin 7 defa okunur

38-FUSILLET SURESI

bu sureyi okuyan kimse yolculukta her türlü tehlikeden emin olur

39-SURA SURESI

bu sureyi okuyan kimse hasmini maglub eder

40-Zuhruf SURESI

yedi defa okuyan kimse her muradina nail olur

41-DUHAN SURESI

üc defa okuyan her dilegini elde eder

42-CASIYE SURESI

iftiradan kurtulmak icin okunur

43-AHKAF SURESI

bu sureyi okuyan cin serrinden emin olur

44-MUHAMMED SURESI

zarardan kurtulup saadete nail olmak icin okunur

45-Fetih suresi

bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müskülünü halledip her muradina nail olur

46-HÜCURAT SURESI

hastaligin sifa bulmasi cin 7 defa okunur

47-KAF SURESI

cuma gecelri okuyan ahiret saadetine nail olour

48-ZARIYAT SURESI

70 defa okuyan kitlik yüzü görmez

49-TUR SURESI

bu sureyi okuyan hakka yaklasir dertlerden kurtulur

50-NECM SURESI

21 defa okuyan her muradina erer

51-KAMER SURESI

70 defa okuyan kimse zalimin serrinden korunur

52-RAHMAN SURESI

hayir kapilarinin acilmasi icin 70 defa okunur

53-VAKIA SURESI

bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik cekmez kazanci bereketli olur

54-HADID SURESI

ruhi bunalimdan kurtulmak icin 75 defa okunur

55-MUCADELE SURESI

bu sure bir avuc topraga üc defa okunurark düsman tarafina sacilirsa düsman hezimete ugrar

56-HASIR SURESI

40 gün kirkar defa okucyan her türlü muradina nail olur

57-MUMTEHINA SURESI

bu sureyi okumaya devam edenle.r haramdan korunur borclu ise borcunun kolaylikla öder

58-SAF SURESI

70 defa okuyan aile huzurusuzlugundan kurtulur

59-CUMA SURESI

helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi acilir

60-MUNAFIKUN SURESI

nifaktan kutulmak serre hedef olmamak icin 7 defa okunur

61-TEGABUN SURESI

nefes darligina karsi suya yedi defa okunarak icilmeli

62-TALAK SURESI

3 defa okuyan refikasi ile güzel gecinir

63-TAHRIM SURESI

21 defa okuyanini düsmani dost olur

64-Mülk Suresi

41 defa okuyan her beladan kurtulur..kabir azabi cekmez  Hangi Dua Neye İyi Gelir ?

65-KALEM SURESI

serden korunmak ve her murada nail olmak icin 71 defa okunmali

66-ELHAKKA SURESI

ahiret mutluguna ermek iicn 71 defa okunur

67-MEARIC SURESI

zafere ermek icin 180 defa okunur

68-NUH SURESI

1000 defa okuyan kimse düsmanini kahreder

69-CIN SURESI

bu sureyi 7 defa okuyan kimse nazardan sara hastaligindan ve evhamdan sifaya kavusur

70-MÜZEMMIL SURESI

40 defa okluyan kimsenin rizki ummadigi yerden gelir

71-MÜDESSIR SURESI

bu sureyi celileyi okuyan nefsi emmarenin sultasindan kurtulur

72-KIYAME SURESI

cuma geceleri okuyan kimse ahiret saadetine nail olur

73-INSAN SURESI

70 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur..hak dostlarinin zümresine nail olur

74-Mürselat SURESI

7 defa okuyan göz hastaligina yakalanmaz

75-NEBE´ SURESI

ikindiden sonra okuyan dfünmya ve ahiret saadetine nail olur

76-NAZIAT SURESI

bu sureyi her gece okuyan kimse son nefesini kelimeyi evhit ile kapar

77-ABESE SURESI

yakine ermek icin 7 defa okunur

78-TEKVIR SURESI

müsküllerin halli icin 7 defa okunur

79-INFITAR SURESI

her muradina nail olmak icin 212 defa okunur

80-MUTAFFIFIN SURESI

aglayan cocugu susturmak icin 5 defa okunur

81-INSIKAK SURESI

dogumunun kolay olmasi icin 7 defa okunur

82-BURUC SURESI

fitneci ve hasedcilerin serrinden kurtulmak icin 10 defa okunur

83-TARIK SURESI

cin serrinden kurtulmak icin 3 defa okunur

84-A´LA SURESI

3 defa okuyan seferden selametledöner

85-GASIYE SURESI

vücuttaki her türlü yelin izalesi icin 3 gün 7erdefa okunur

86-FECIR SURESI

belanin uzaklastirilmasi icin 7 defa okunur

87-BELED SURESI

kiyamette hesabin kolay gecmesi icin 7 defa okunur

88-SEMS SURESI

her türlü beladan korunmak icin 41 defa okunur

89-LEYL SURESI

180 defa okuyan fakirlikten kurtulur

90-INSIRAH SURESI

okamaya devam eden kimse kalb sikintisindan kurtulur bol rizka kavusur

91-TIN SURESI

7ser defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur

92-ALAK SURESI

7ser defa okuyan kimsenin sözü gecerli olur

93-kADIR SURESI

her müskülün halli icin 21 defa okunur

94-Beyyine SURESI

bu sureyi vird edinerek devamli okuyanlar kamil insanlarin makamina ererler

95-Zilzal SURESI

40 bin defa okuyan kimse düsmanini helak eder

96-Adiyat SURESI

3 defa okuyan nazardan korunur

97-KADRI-A SURESI

her isin intizami icin 100 defa okunur

98-TEKASÜR SURESI

dünyavi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak icin günde 3 defa okunur

99-ASIR SURESI

is hastaliklarin tedavisi icin yazilarak suyu icilir…70 defa okunur

100-HÜMEZE SURESI

insanlarin zemminden ve iftirasindan kurtulmak icin 21 defa okunur

101-FIL SURESI

aksamla yatsi arasinda 1000 defa okuyan kimse her türlü muradina nail olur

102-KUREYS SURESI

zengin ve güzel ahlakla sahipü olmak icin 7 defa okunur

103-MAUN SURESI

41 defa okuyan kimse hz muhammedi rüyasinda görür

104-KEVSER SURESI

100 defa okuyan muradina nail olur..resulu ekremi rüyasina görür

105-KAFIRUN SURESI

yatarken okuyan kimse imanini seytandan korumus olur

106-NASR SURESI

her muradinin halli icin 1000 defa okunur

-107TEBBET SURESI

düsmaninin helaki icin 1000 defa okunur

108-IHLAS SURESI

100 defa okuyan kamil bir imana erer..10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazilmaz.1000 defa okuyanin vücudu kabirde cürümez..10000 defa okuyan her muradiuna nail olur

109-FELAK SURESI

sihri tesirsiz hale getirmek ve seytanidan korunmak icin 41 defa okunur

200-NAS SURESI

cin serrinden ve evhamdan korunmak icin 21 defa okunur.

 
Yazar: www.duasi.org ibrahim

Hangi Dua Neye iyi Gelir Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları